iPS Powerfulpeople

Project Details

Voor iPS Powerfulpeople, een onderneming met vestigingen over de hele wereld en die zich heeft gespecialiseerd in het vervullen van vacatures in de maritieme sector, heeft WebStrength een website ontwikkeld.

Door gesprekken met de managers van de verschillende afdelingen hebben we alle behoeftes in kaart gebracht en vervolgens hebben een functioneel voorstel gemaakt. Dit voorstel hebben we met de directie besproken en samen geperfectioneerd.

Vervolgens hebben we een visueel voorstel gemaakt, waarin we de uiteindelijke vormgeving van de website hebben bepaald. Dit voorstel hebben we in overleg met de directie nog wat bijgesteld, totdat iedereen het eens was. Uiteindelijk hebben we website en het uitgebreide CMS ontwikkeld, inclusief koppelingen met MSF (CRM ontwikkeld op Navision )

Details

Used technologies
Client
iPS Powerfulpeople
Project Link
View project